Accountancy je servis za  knjigovodstvo, računovodstvo, financije i kontroling usluge te poslovno savjetovanje.

Naši klijenti su mali i srednji poduzetnici – domaći i strani, gotovo svih pravnih oblika: trgovačka društva, obrti, neprofitne organizacije, ustanove.

Način suradnje i popis usluga računovodstva prilagodili smo njihovoj veličini i potrebama. Kako bi im bilo lakše organizirati posao, sve računovdostvene usluge smo razvrstali u tri skupine:

Start paket: vođenje knjigovodstvenih evidencija, obračuni plaća, sastavljanje financijskih izvještaja (internih i eksternih), sastavljanje poreznih prijava, te dostava državnim institucijama.

Biznis paket: obuhvaća sve usluge iz Biznis paketa, kvartalno izvještavanje (RDG, Bilanca i novčani tijek) te konzultacije oko očekivanog poslovnog rezultata za kraj godine.

Partner paket: obuhvaća sve usluge iz Biznis paketa koji je proširen s uslugama planiranja, izvještavanja, analize odstupanja, procjene poslovanja za svaki sljedeći kvartal, te izvještaj o procjeni rezultata na period od tri godine. 

Osim računovodstvenih usluga, klijentima možemo pomoći i s administrativnim poslovima, kao što su: izdavanje računa, priprema platnih naloga, preuzimanje pošte itd. 

Accountancy zastupa svoje klijente po ugovorima u Poreznim ispostavama Ministarstva financija i pred Inspekcijskim službama.