Računovodstvo za poduzetnike koji žele bolji uvid u poslovanje i pomoć pri donošenju odluka

Sigurnost podataka, online razmjena dokumentacije i partnerski pristup

Računovodstvo je dijagnostika poslovnog zdravlja tvrtke, koja pokazuje koliko ste usklađeni sa zakonima. Ne trpi površnost i improvizaciju. 

Sve složeniji i dinamičniji poslovni procesi, ali i stalne izmjene zakonskih propisa, pogotovo zbunjujućih naknadnih mišljenja i tumačenja, kompliciraju računovodstveno praćenje, ali i traže veći angažman poduzetnika koji imaju sve manje vremena za organizaciju poslovanja te prodaju usluga i proizvoda.  

Kada se tomu doda i stalan rizik od drakonskih kazni i za najmanju pogrešku, poduzetnici često ostaju zarobljeni s papirima umjesto da su angažirani na organizaciji, te inovaciji i prodaji svojih proizvoda/usluga. 

Računovodstveni servis Accountacy je tijekom godina iskustva u radu s poduzetnicima prepoznao goruće potrebe i izazove, te ulazi u suradnju kao partner koji preuzima na sebe dogovorene računovodstvene i financijske poslove. 

Obračun plaća i honorara

Poduzetnici s većim brojem zaposlenika, koji imaju interno računovodstvo u firmi, sve češće se odlučuju na outsourcing (vanjsko vođenje), obračuna plaća i honorara. Na taj način žele spriječiti “curenje informacija”, a sastavni dio ove usluge su prijave i odjave djelatnika, te vođenje potrebnih kadrovskih evidencija.

Popis usluga Financije i računovodstvo

Financijsko knjigovodstvo
Priprema SEPA datoteke sa popisom računa za plaćanje
Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
Knjiga URA i IRA
Obračun PDV-a
Praćenje osnovnih sredstava (imovine) i obračun amortizacije
Blagajničko poslovanje
Robno materijalno knjigovodstvo (skladište)
Obračun plaća i svih ostalih prava radnika
Obračun plaća izaslanih radnika
Prijava poreza na dobit
Završni račun
GFI – Godišnji financijski izvještaj
Informiranje o svim promjenama relevantnih propisa, i obavještavamo vas o promjeni zakona/propisa koje morate poštovati

Ne razumijete što je PDV ID broj, EORI broj? Po dogovoru, možemo preuzeti određeni dio administrativnog posla na sebe i uštedjeti vam vrijeme i novac. Kao i za ishodovanje pravnih dokumenata, obvezne evidencije, dozvola i slično.

Računovodstvo i kontrola

Start paket - vođenje knjigovodstvenih evidencija, obračuni plaća, sastavljanje financijskih izvještaja (internih i eksternih), sastavljanje poreznih prijava, uz dostavu prema državnim institucijama.

Osnovni princip: ključ u ruke.

Biznis paket – sastoji se od Start paketa proširenog za kvartalno izvještavanje (RDG, Bilanca i novčani tijek) te konzultacije oko očekivanog poslovnog rezultata za kraj godine.

Partner paket – Biznis paket proširen s planiranjem, izvještavanjem i analizom odstupanja, izradom procjene poslovanja za svaki naredni kvartal, te procjenom rezultata na trogodišnji period u osnovnom izvještajnom obliku.

Savjetovanje

Pokrećete vlastiti posao? Imate ideju o pokretanju vlastitog poslovanja, a niste spremni trošiti živce, vrijeme i novac na vlastite greške? Želite odmah postaviti stvari na svoje mjesto? Računovodstveni servis Accountancy će vas pripremiti i voditi kroz cijeli postupak osnivanja društva ili obrta. Ova usluga može biti i BESPLATNA, ako ugovorite s nama knjigovodstvene usluge.

Savjetovanje prilikom osnivanja tvrtke

Vodimo i koordiniramo proces otvaranja tvrtke - pomažemo vam u odabiru najpogodnijeg pravnog oblika tvrtke, savjetujemo u vezi svih nedoumica vezanih s budućom djelatnošću, provjeravamo koje su opcije najbolje, porezno, operativno i financijski. U suradnji s vama pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za registraciju tvrtke, te pomažemo u ishodovanju svih potrebnih dozvola i dokumenata Nakon pripreme dokumentacije koordiniramo proces osnivanja tvrtke između osnivača i javnog bilježnika; pomažemo vam u odabiru poslovne banke i u procesu otvaranja poslovnog računa Pružamo potrebnu pomoć pri početku obavljanja djelatnosti u vezi zadovoljenja svih potrebnih uvjeta i propisa, snalaženja u poslovanju, ishođenju ostale eventualno potrebne dokumentacije (PDV ID, EORI broj itd.) – tu smo za vas u svakom trenutku!

Računovodstveni servis Accountancy

Accountancy je servis za  knjigovodstvo, računovodstvo, financije i kontroling usluge te poslovno savjetovanje.

Naši klijenti su mali i srednji poduzetnici – domaći i strani,gotovo svih pravnih oblika: trgovačka društva, obrti, neprofitne organizacije, ustanove.

Način suradnje i popis usluga prilagodili smo njihovoj veličini i potrebama. Kako bi im bilo lakše organizirati posao, sve usluge smo razvrstali u tri skupine:

Start paket

Podrazumijeva vođenje knjigovodstvenih evidencija, obračune plaća, sastavljanje financijskih izvještaja (internih i eksternih), sastavljanje poreznih prijava, te dostavu državnim institucijama.

Biznis paket

Obuhvaća sve usluge iz Start paketa, kvartalno izvještavanje (RDG, Bilanca i novčani tijek) te konzultacije oko očekivanog poslovnog rezultata za kraj godine.

Partner paket

Uključuje usluge iz Biznis paketa koji je proširen s uslugama planiranja, izvještavanja, analize odstupanja, procjene poslovanja za svaki sljedeći kvartal, te izvještaj o procjeni rezultata na period od tri godine. 

Osim računovodstvenih usluga, klijentima možemo pomoći i s administrativnim poslovima, kao što su: izdavanje računa, priprema platnih naloga, preuzimanje pošte itd. 

Accountancy zastupa svoje klijente po ugovorima u Poreznim ispostavama Ministarstva financija i pred Inspekcijskim službama.

Zašto računovodstveni servis Accountancy?

Računovodstveni servis Accountancy surađuje sa svojim klijentima po partnerskom principu: klijenti u skladu s dogovorom na vrijeme isporučuju račune, predračune i ostalu dokumentaciju, a naš je posao uskladiti svu dokumentaciju s važećim zakonskim propisima.

Krajni cilj je da klijent ima uvid u prihode, rashode i potraživanja u svakom trenutku, kako bi bili efikasniji u donošenju odluka i sigurniji u stabilnost poslovanja.

Naši klijenti su mali i srednji poduzetnici, različitih djelatnosti, iako posljednjih godina među njima raste broj charter tvrtki .

Tražite li usluge računovodstvenog servisa s kojim ćete posložiti poslovanje kako treba, donositi kvalitetnije odluke i preciznije planirati investicije, javite se.  

 
 

Vijesti