Što paušalist treba napraviti u novoj poslovnoj godini?

Prelazak u novu poslovnu godinu poduzetnicima znači predaja finacijski izvještaja. Za paušaliste to znači predaja PO-SD obrazac te podmirenje ostalih financijskih obveza. Kako bi ste zadovolili sve svoje zakonske obveze, donosimo Vam detaljan vodić i kalendar za potrebne radnje po propisanim rokovima.

Evidentirajte sve naplaćene račune u 2021 godini. Rok do 1. siječnja 2022. godine

U 2021. godini vam je ostalo nenaplaćenih računa?

Prenesite sve nenaplaćene račune u 2022. godinu. Rok do 1. siječnja 2022. godine.

Napravite i prdajte PO-SD obrazac

Svake godine paušalni obrtnici su dužni Poreznoj Upravi predat PO-SD Obrazac. Rok do 15. siječnja 2022. godine.

Provjerite i predajte TZ obrazac.

Paušalni obrtnici koji se bave određenim djelatnosima dužni su uz PO-SD obrazac predati i TZ obrazac te platiti članarinu turističkoj zajednici. Rok do 15. siječnja 2022. godinu.

Platiti razliku poreza i prireza za 2021. godinu.

Ako je promet po PO-SD obrascu veći od prometa po kojem ste uplaćivali predujmove poreza na dohodak, dužni ste uplatiti razliku poreza i prireza za 2021. godinu. Uplata se vrši na dana podnošenja obrasca PO-SD.

Obrazac PO-SD može se preuzet na internetskoj stranici Porezne Uprave.