Kako ishoditi PDV ID broj?

Tko treba imati PDV ID broj ?

PDV ID broj je dužan imati:

Poslovni subjekt koji prima uslugu od poreznih obveznika unutar EU (nap. Računovodstveni servis koristi usluge google-google ga mora tražiti PDV ID broj jer prima uslugu unutra EU).

Poslovni subjekt koji pruža uslugu poreznim obveznicima unutar EU ( prevoditelj iz HR prevodi tvrtci u Italij-prevoditelj mora imati PDV ID broj i tvrtka iz Italije mora imati PDV ID broj).

poslovni subjekti koji su prešli prag stjecanja od 77.000 kuna unosa robe iz EU (poslovni subjekt koji trguje putem web shopa kupuje u Njemačkoj satove i prodaje ih na HR tržištu. Do 77.000 kn nabave tih satova poslovni subjekt je plaćao PDV Njemačke 19% jer nije tražilo PDV ID broj za HR. Nešto prije prijeđenog praga od 77.000 kn nabave tih satova, poslovni subjekt traži hrvatski PDV ID broj te se dalje na nju obračunava hrvatski PDV.  Međutim, ako taj isti poslovni subjekt kupuje satove iz Mađarske, više mu se isplati odustati od praga stjecanja od 77.000 kuna – Mađarska ima 26% PDV-a što je 1% više od hrvatskog. U tom slučaju poslovni subjekt će odmah zatražiti hrvatski PDV ID broj i krenuti obračunavati hrvatski PDV). 

Porezni obveznici iz država članica Europske unije kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj postaju obveznici podnošenja PDV prijava u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja.

Ispunjavanje obrazaca za dodjelu PDV ID broja

Za dodjelu PDV ID broja potrebno je ispuniti obrasce:

Zahtjev za registriranjem za potrebe poreza na dodanu vrijednost – Obrazac P-PDV

Zahtjev za određivanjem i dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB) u slučaju stranih fizičkih i pravnih osoba,

Upitnik za dodjelu PDV ID broja,

Prijava činjenica bitnih za oporezivanje – navedite zašto tražite PDV ID broj (poslovanje putem inozemnih platformi).

Obrasci podnjeti Poreznoj Upravi

PDV ID broj se može zatražiti na 3 načina:

osobno kod poreznog referenta u nadležnoj poreznoj ispostavi,

putem sustava e-Porezna uz vjerodajnicu sigurnosne razine 3 ili

poštom preporučeno uz naznaku na pošiljci „Za dodjelu PDV ID broja“.

Porezna Uprava dodjeljuje PDV ID broj

Po provjeri podnijetih podataka Porezna uprava odmah, odnosno najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje PDV ID broj.
.
Struktura PDV ID broja je HR+OIB, a valjanost PDV ID broja moguće je provjeriti na web stranici Europske komisije.

Ukidanje dodeljenog PDV ID broja

Porezni obveznik koji ima PDV ID broj, a prestaje poslovati na području RH dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Poreznu upravu, radi ukidanja dodijeljenog PDV ID broja.

Porezna uprava će ukinuti PDV ID broj po službenoj dužnosti obvezniku koji prema raspoloživim podacima Porezne uprave ne obavlja gospodarsku djelatnost dulje od dvije godine te u svim ostalim slučajevima kada postoji sumnja u zloupotrebu PDV ID broja.